Hardek 34 F, 2270 Ormož

SLOVENIJA

+386 02 740 01 68

stupite u kontakt s nama sada

+ 386 02 740 01 69

stupite u kontakt s nama sada

images/prodajni-program/FITOFARMACEVTSKA%20SREDSTVA.jpg#joomlaImage://local-images/prodajni-program/FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA.jpg?width=605&height=454
  • Sredstva za varstvo rastlin registrirana v RS
  • Sredstva za zatiranje škodljivcev in plevelov registrirana v RS
  • Sredstva